Selamat datang di Web ini,

Cerita Rakyat ini dipersembahkan agar kita mengetahui adat-istiadat. banyak kelemahan dan kekurangan. Web ini sub Domain Dari LangsaT Borneo.
Pencerahan dan saran pendapat silahkan kirim email ke whyank@gmail.com

Kamis, 07 Juli 2011

DATU NIHING

DATU NIHING

Sumber http://banuahujungtanah.wordpress.com


Oleh: Datu Panglima Alai


(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Zaman bahari dahulu di pagunungan Maratus ada urang tuha bangaran Datu Nihing. Pas lagi anum sidin katuju banar madam ka kampung-kampung nang jauh gasan mancari ilmu. Sidin suah baguru wan Panglima Burung di Kalteng, wan Panglima Antang di Kaltim, wan Panglima Ambih di Kalbar jua wan Patih Ampat di Kalsel. Jadi kada hiran amun Datu Nihing nangintu sakti banar urangnya, sidin bisa manarabang akan Mandau, mamarang maya, taguh, mangganali wan mahalusi awak, gancang, kawa bahinak dalam banyu, kawa bajajak di atas daun wan ahli batatamba. Datu Nihing ni ada baisi kabiasaan “Mangayau” satiap bulan April, nang jadi sasaran adalah kakanakan, ulih karana itu bila bulan April banyak kakanak hilang atau bila dapat kada bakupala lagi.

Datu Nihing ni badiam di dalam guha. Gawian sidin bagarit bayi wan payau, pakaian sidin kulit kayu atawa kulit binatang. Wayahnintu Datu Nihing lagi bagarit, pas sampai di muhara guha sidin ada maliat ular sawa sing ganalan nang kaya batang puhun “sirang” panjangnya kira-kira 30m. Lakas sidin mancabut Mandau lalu ditarabang akan sidin Mandau tuti ka arah kapala ular “TING” babunyi malating sakali Mandau manganai gulu Ular tapi hirannya ular ti kada papa, gurai gin kada, takajut Datu Nihing.

“Ini pasti ular jajadian” ujar sidin dalam hati.

Ular ti imbah kana Mandau lalu hamuk ai, kapalanya manumbuk ka arah Datu Nihing untung lakas sidin mambuang awak ka higa, tapi balum lagi Datu Nihing manarik hinak, buntut Ular ti mahambat sing gancangan ka arah Datu nihing, takipai sidin ta ka tabing batu, sampai runtuh tabing batu ti, untung Datu Nihing ni taguh sampai ka tulang jadi sidin kada papa. Imbah nintu sidin kaingatan papadahan guru sidin bahawa ular tu paling takutan wan haduk hanau, lalu lakas sidin mangaluar akan tali haduk nang rancak dibawa sidin gasan manjarat binatang hasil bagarit. Imbah itu sidin tarabang bajajak di daun mangulilingi Ular ganal ti sambil mambawa tali haduk, lalu talilit tali haduk ai ular ti, imbah talilit haduk saitu saini ular ganal ti lintuk lamah awaknya kada kawa bagarak lagi, imbah itu di tabas sidin ai lagi kapala ular ti wan Mandau lalu matilah Ular Sawa nang sing ganalan tuti.

Suah jua sidin lagi di dalam hutan batamuan wan Marabiaban, makhluk raksasa nang tingginya 5m dadanya tujuh kilan, awaknya hibak wan bulu, taringnya mangaluar sing panjangan. Maliat marabiaban lakas sidin mangganal akan awak jua jadi raksasa, lalu bakalahi ai sidin wan marabiaban ti, rabahan papuhunan dapatnya makhluk raksasa ti ba udar, matan puncak gunung sampai gugur ka jurang. Tuhuk mancari akal Datu nihing sagan ma alah akan marabiaban ti maka awaknya kada tadas dicucuk, ditimpas wan di banting ka batu. Pahantian ba udar sidin tabibit bamban lalu di hambat akan sidin ai bamban ti ka awak marabiaban, takuciak marabiaban kasakitan, imbah tu lalu mahancap ai sidin mahambat pakai bamban sampai ahirnya marabiaban ti mati, imbah mati dicabuti sidin bulu marabiaban ti, di simpani sidin gasan kanang-kanangan. Ujar barang siapa nang ma untal bulu marabiaban ti bisa taguh sapai katulang tapi kalamahannya di hambat wan batang bamban.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar